Overzicht

Kromme Rijn College uit Utrecht is met ingang van per 1 januari 2021 of eerder in overleg op zoek naar een leuk&lastig dat wiskunde!.

<p>U hebt ervaring met externaliserende en internaliserende gedragsuitingen van jongeren als gevolg van aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen.<br>
<br>
In al uw werkzaamheden bent u vanuit positief oplossingsgericht denken een stimulerende mentor/docent met oog en aandacht voor de individuele jongere en groep zonder dat u het belang van onze doelgroep of de school uit het oog verliest.<br>
<br>
U heeft ervaring in het cyclisch werken en kennis van het leerlingvolgsysteem (bij voorkeur Magister).<br>
<br>
<i>Belangrijk: In de tijd kan uw&nbsp;werkomgeving wijzigen van één van de vijf teams naar een andere. De reden, als uw zone van naaste ontwikkeling een beter perspectief biedt daar of als de vraag naar uw inzet&nbsp;in een ander team noodzakelijk is. Immers, wij zijn
een goed werkgever mét oog voor uw ontwikkeling én willen een dynamische school blijven met in-, door- en uitstroom van/voor leerlingen gedurende het schooljaar. Dat vraagt van u als collega's
<b>flexibiliteit</b>, want verandering is een constante op het KRC!&nbsp;&nbsp;</i><br>
&nbsp;</p>

Sollicitatieinformatie

<p>Middels een korte motivatiebrief en curriculum vitae kunt u reageren. Geschikte kandidaten worden&nbsp;persoonlijk&nbsp;gebeld om in overleg een afspraak te maken voor een gesprek op uiterlijk eind november.&nbsp;Een meeloopdag en referentie-onderzoek&nbsp;behoren&nbsp;tot de procedure.&nbsp;&nbsp;<br>
<br>
Alle contact adhv&nbsp;Corona richtlijnen.</p>

Over Kromme Rijn College

Voor jongeren die de moeite waard zijn organiseert het Kromme Rijn College in Utrecht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen vanuit alle culturen en religieuze achtergronden bieden we passend onderwijs om de ambitie op vervolgonderwijs te realiseren.

DOELGROEP: Jongeren met internaliserende en / of externaliserende gedragsuitingen als gevolg van: aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen. Met belemmerende invloeden buiten de schoolomgeving en bevorderende factoren die nog onbenut zijn gelaten. Beiden vragen om een gemeenschappelijke (school en kernpartners) interventie, waarvan de school het initiatief neemt en regie voert. De collega's zijn in staat vanuit herstelgericht denken te bemiddelen tussen jongeren onderling. Met gebruik van positive behavior support (SW-PBS) benaderen alle medewerkers de leerlingen pedagogisch in de school.  

ONDERWIJS: Onze school verzorgt voorspelbaar onderwijs middels uniform schoollesframe en elektronische leeromgeving. Vanuit de individuele leerarrangementen, -routes en ondersteuningsbehoefte ontstaan lesorganisatie en groepsaanpak. In een twintigtal klassen en (ondersteunings-) groepen (grootte circa 8 leerlingen) wordt het praktijkonderwijs, VMBO en HAVO-onderwijs tot en met het 3e leerjaar verzorgd. De school heeft een symbiose met het OPDC Utrecht om het eindexamenonderwijs in het 4e leerjaar te realiseren. Binnen het Kromme Rijn College kunnen leerlingen hun Entree-opleiding Assistent Horeca behalen (extraneus ROC Midden Nederland). 

Solliciteer