Overzicht

Onderwijscentrum Leijpark (VSO) uit Tilburg is met ingang van op zoek naar een Docent Wiskunde (2e graads) VMBO.

<i>Wat vragen we?</i>
<ul>
<li>een afgeronde 2e graads opleiding Wiskunde en affiniteit of ervaring met het VMBO en onze doelgroep;</li><li>een aanvullende afgeronde relevante opleiding op Master niveau (Master EN) is een pré, maar geen vereiste. Indien je niet over een Master beschikt verwachten we dat je bereid bent deze te behalen;</li><li>je bent pedagogisch en didactisch bekwaam. Je weet leerlingen te binden en te inspireren;</li><li>je kunt ontwikkelingsgericht denken en denkt creatief mee in mogelijkheden;</li><li>je bent vaardig in klassenmanagement en in staat om gedifferentieerd te werken, waarbij je afstemt op de behoeften van de leerlingen;</li><li>je beschikt over goed ontwikkelde reflectieve en communicatieve vaardigheden;</li><li>Je bent in staat om zelfstandig, maar ook in teamverband je werk te doen.</li></ul>

Sollicitatieinformatie

Zodra we jouw sollicitatie ontvangen hebben, nemen we contact met je op.

Over Onderwijscentrum Leijpark (VSO)


Onderwijscentrum Leijpark: een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
Onderwijscentrum Leijpark is een scholengemeenschap voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en biedt onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen van 3 tot 20 jaar die vanwege een functionele beperking behoefte hebben aan specialistische ondersteuning bij het doorlopen van hun onderwijsloopbaan.

Wij bieden onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen met een functionele beperking in de breedste zin; waaronder leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen, leerlingen met lichamelijke handicaps, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met epilepsie, leerlingen met visuele en auditieve beperkingen, leerlingen met een (ernstige) verstandelijke beperking.

Ons onderwijs varieert in een aanbod voor leerlingen met geen, een lichte tot een ernstige ontwikkelingsachterstand. Binnen onze scholengemeenschap onderscheiden we het speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 3 tot en met 13 jaar en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

In het schooljaar 2019-2020 biedt Onderwijscentrum Leijpark onderwijs aan ruim 400 leerlingen. Er zijn ruim 200 medewerkers in dienst van de school. Zij verzorgen onderwijs, zorg en begeleiding voor de leerlingen.

De school is gericht op aansluiting op alle vormen van regulier onderwijs. Er wordt dan ook gewerkt vanuit dezelfde vakgebieden, aangepast aan de functionele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Volledig individueel onderwijs wordt echter niet aangeboden. Daarnaast ondersteunt en adviseert Onderwijscentrum Leijpark ook leerlingen en docenten in alle vormen van basis-, voortgezet-, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en leerlingen die langdurig in het ziekenhuis of (deels) thuis moeten blijven. Deze externe ondersteuning wordt verzorgd door gespecialiseerde leerkrachten en therapeuten met specifieke kennis over motoriek, ziektebeelden, niet-aangeboren hersenletsel, onverklaarde lichamelijke klachten en specifieke op de beperking aangepaste methodieken. De begeleiding wordt op maat geboden en komt in samenspraak met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs tot stand.

De school leidt leerlingen op met als doel het maximale uit de mogelijkheden van de leerlingen te halen. Indien mogelijk stromen leerlingen uit of door naar het reguliere onderwijs.Onderwijscentrum Leijpark ondersteunt haar leerlingen bij het komen tot optimale, persoonlijke ontplooiing en participatie in de samenleving. Hierbij zijn de eigen mogelijkheden en beperkingen van de leerling de leidraad.

We zijn een dynamische en innovatieve school die in het centrum van de ontwikkelingen van onderwijs en zorg staat. Ons uitgangspunt: gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Onderwijscentrum Leijpark is een professionele organisatie. We ontwikkelen onze expertise actief en organiseren het delen hiervan. We zijn een werkgever met een menselijke maat. We werken met deskundige en betrokken medewerkers. Dit is voor ons een voorwaarde om kwaliteit te kunnen leveren. Tevredenheid van leerlingen, ouders/verzorgers en zorgpartners staat voor ons centraal.
 

Solliciteer