Overzicht

Stichting Scholengroep Pontes (Goes/Zierikzee) uit Goes is met ingang van aug/sept 2022 op zoek naar een Open sollicitatie docent wiskunde 2e graad voor het nieuwe schooljaar.

<strong>Onze ideale kandidaat&nbsp;</strong>
<ul>
<li>heeft ervaring in het VO,&nbsp; ziet de leerling en helpt de leerling verder met het vak</li><li>is ICT vaardig en gebruikt deze vaardigheden in de lessen</li><li>is pro-actief en oplossingsgericht</li><li>heeft humor en is vooral pedagogisch sterk</li><li>kan goed verbindingen leggen met andere vakken en met de praktijk</li><li>kan samenwerken zowel binnen als buiten de eigen sectie</li><li>durft te innoveren en denkt graag mee over onderwijsvernieuwing.</li></ul>
<br>
Bovendien past hij /zij bij de <strong>kernwaarden </strong>van de organisatie:
<ul>
<li>Klantgerichtheid.<br>
Identificeren van wensen, behoeften en belangen van de klant en hierop handelend inspelen.</li><li>Ambitie.<br>
De bereidheid en het vermogen hebben om te blijven verbeteren, doelstellingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan de ambitie van Pontes.</li><li>Samenwerken.<br>
De bereidheid en het vermogen hebben om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.<br>
<br>
&nbsp;</li></ul>

Sollicitatieinformatie

<ul>
<li>Je motivatie en CV zien wij heel graag, via de knop 'solliciteer' in de vacature op onze website. Wij maken hierbij&nbsp; gebruik van MeesterBaan. Reacties via een andere weg kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.</li><li>Geef in je brief&nbsp;duidelijk aan wat jouw wensen zijn, qua urenaantallen,&nbsp; niveau en locatie. Als op een later moment de excacte vacatures bekend zijn nemen we je reactie hierin mee.</li><li>Mogelijk wordt je telefonisch benaderd om alvast even kennis te maken!</li></ul>

Over Stichting Scholengroep Pontes (Goes/Zierikzee)

Pontes: Een brug naar de toekomst!

Stichting Scholengroep Pontes is een scholengroep die sinds 1 september 1999 bestaat. In Zeeland is ‘Pontes’ de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: lwoo, vmbo (basisberoeps, kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo, vwo, tweetalig vwo (Engels), gymnasium, kunst- en cultuurklassen, technasium en sportklassen. Pontes heeft meerdere locaties: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Oranjeweg) te Goes en Pieter Zeeman te Zierikzee.

In Goes zijn alle opleidingen te volgen, in Zierikzee evenzo, minus tweetalig vwo en gymnasium. De Centrale Organisatie is in Goes gevestigd. De contacten tussen Goes en Zierikzee zijn optimaal. Dit is nodig, bijvoorbeeld om de naam van de scholengroep eer aan te doen (‘Pontes’ is Latijn voor ‘bruggen’). Het is dus niet alleen de Zeelandbrug die ervoor zorgt dat de locaties verbonden zijn.

Onze kijk op het onderwijs:
Een krachtige, uitdagende en veilige leeromgeving voor de leerlingen met aandacht voor hoofd, hart en handen. Goede examenresultaten en doorstromingsmogelijkheden. Het gebruik van moderne leermiddelen. Aandacht voor sociale, culturele en creatieve vaardigheden.

Een openbare scholengroep:
Pontes is er dus voor iedereen; het maakt niet uit welke godsdienst of levensovertuiging een leerling heeft. Niet alleen de leerlingen, ook de medewerkers verschillen van achtergrond. In zo'n omgeving leert een leerling respect te hebben voor de ideeën, normen en waarden van de ander.

Een veilige school:
Een schoolklimaat dat gekenmerkt wordt door orde, rust en structuur. Een warme sfeer en betrokkenheid.

Een zorgzame school:
Veel tijd en aandacht voor de ontwikkeling van de individuele leerling. Loopbaanoriëntatie en loopbaan-begeleiding. Een team van gespecialiseerde docenten voor een gedegen en professionele leerlingbegeleiding. Hulp- en ondersteuningslessen, faalangstreductie en examentraining.

Een school voor uitdagend onderwijs:
Pontes houdt rekening met de interesses en capaciteiten van leerlingen.
 

Solliciteer