Overzicht

Trias VMBO uit Krommenie is met ingang van Met ingang van schooljaar 2023-2024 op zoek naar een Docent Wiskunde.

<br>
Je bent in het bezit van een 2e graads onderwijsbevoegdheid wiskunde of studerend hiervoor.&nbsp;<br>
Daarnaast heb je ervaring en affiniteit met leerlingen in de onderbouw. Je weet met gevarieerde lessen aan te sluiten bij leerlingen in deze klassen. Net als wij sta je open voor mensen met verschillende culturele en sociale achtergronden en ben je in staat
om goed met ouders en leerlingen om te gaan. Tot slot onderschrijf je onze visie dat je leert met en voor elkaar.<br>
<br>
<strong>Verder verwachten wij:</strong>
<ul>
<li>Uitstekende sociale vaardigheden</li><li>Teamgeest</li><li>De wil om te innoveren</li><li>Empathisch vermogen</li><li>Sterk klassenmanagement</li></ul>

Sollicitatieinformatie

<strong>Belangstelling? Solliciteren!</strong><br>
Herken je je in bovenstaand profiel en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je bondige sollicitatiebrief en je cv. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 1 april via&nbsp;info@triasvmbo.nl.<br>
<br>
Heb je naar aanldiging hiervan nog vragen over de vacature, neem dan contact op met:<br>
Tineke Wesselman,&nbsp;<a href="mailto:t.wesselman@triasvmbo.nl">t.wesselman@triasvmbo.nl</a>&nbsp;075-6478810<br>
<br>
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.<br>
<br>
&nbsp;

Over Trias VMBO

Trias VMBO is een openbare VMBO-school in het noorden van de Zaanstreek en onderdeel van de Stichting OVO-Zaanstad.

Onze school telt ca. 1.100 leerlingen en 145 personeelsleden en is daarmee een mooie grote school met goede faciliteiten. In onze school zijn alle leerlingen, ondanks verschillen in achtergrond, capaciteiten en karakter gelijk aan elkaar en is respect voor elkaar de belangrijkste waarde. Onder leiding van een afdelingsleider kom je op Trias in een docententeam van ca. 20 docenten. 

Hoofd, hart en handen
We werken met hoofd, hart en handen onderwijs waarbij theoretische kennis omgezet wordt in praktische opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. De omgeving speelt een rol bij de uitvoering van de opdrachten. Dit schooljaar werken al onze eerste, tweede en derde jaars leerlingen met een laptop in de klas waardoor zij de ICT basisvaardigheden leren toepassen als startpunt om tijdens hun schoolloopbaan digitaal geletterd te worden.  
Het doel van hoofd, hart en handen onderwijs is leerlingen in toenemende mate hun eigen leerproces te laten sturen. We onderzoeken met leerlingen en met ouders wat daarvoor nodig is. We ontwikkelen situaties waar leren kan optreden door middel van het hoofd, hart of handen. Denk aan een doe opdracht tijdens wis­kunde. 

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. Onze leerlingen bouwen in vier jaar een loopbaandossier op, dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Onze docenten ondersteunen de brede ontwikkeling van de leerlingen en stimuleren hen op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 
Docent als lerende professional
Wat geldt voor leerlingen, geldt ook voor onze collega’s. Zij krijgen de ruimte om te leren, te onderzoeken en te experimenteren en dus ook om fouten te maken. Alle medewerkers wordt actief scholing aangeboden. Trias biedt de medewerkers voldoende ontwikkelmogelijkheden. Nieuwe collega’s worden op Trias gedurende een 3-jarig traject begeleid.Iedere docent is anders en heeft iets anders te bieden; dit wordt gezien, gewaardeerd en benut.
 
Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College), Cambridge Engels, Vakmavo, Sterk Techniek Onderwijs, stapelen van basis naar kader.

Solliciteer