Overzicht

Trias VMBO uit Krommenie is met ingang van Met ingang van schooljaar 2022-2023 op zoek naar een Docent Wiskunde.

Je bent in het bezit van een 2e graads onderwijsbevoegdheid wiskunde of studerend hiervoor. Zij-instromers zijn van harte welkom!<br>
Je hebt ervaring of affiniteit met vmboleerlingen in de onder- en bovenbouw en met het lesgeven aan examenklassen. Je weet met gevarieerde lessen aan te sluiten bij leerlingen in deze klassen.&nbsp;<br>
&nbsp;<br>
Net als wij sta je open voor mensen met verschillende culturele en sociale achtergronden en ben je in staat om goed met ouders en leerlingen om te gaan. Tot slot onderschrijf je onze visie dat je leert met en voor elkaar.&nbsp;<br>
&nbsp;<br>
<strong>Verder verwachten wij:</strong>
<ul>
<li>Uitstekende sociale vaardigheden</li><li>Teamgeest</li><li>De wil om te innoveren</li><li>Empathisch vermogen</li><li>Sterk klassenmanagement</li></ul>

Sollicitatieinformatie

<strong>Informatie</strong><br>
Voor meer informatie over de functie en Trias VMBO kun je contact opnemen met Mevr. T. Wesselman,&nbsp;<a href="mailto:t.wesselman@triasvmbo.nl">t.wesselman@triasvmbo.nl</a>.<br>
De functiebeschrijving en meer informatie over Trias VMBO is te vinden op&nbsp;<a href="http://www.ovo-zaanstad.nl/">www.ovo-zaanstad.nl</a>.<br>
&nbsp;<br>
<strong>Procedure</strong><br>
Reageren kan tot en met 13 maart 2022 middels het sturen van je motivatie plus CV naar info@triasvmbo.nl.<br>
&nbsp;&nbsp;<br>
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Delen wel!<br>
Voldoe je niet aan bovenstaande functie-eisen, dan wordt jouw sollicitatie niet verder in behandeling genomen.

Over Trias VMBO

Trias VMBO is een openbare VMBO-school in het noorden van de Zaanstreek en onderdeel van de Stichting OVO-Zaanstad.

Onze school telt ca. 1145 leerlingen en 145 personeelsleden en is daarmee een grote school. In onze school zijn alle leerlingen, ondanks verschillen in achtergrond, capaciteiten en karakter gelijk aan elkaar en is respect voor elkaar de belangrijkste waarde.

Hoofd, hart en handen
We werken met hoofd, hart en handen onderwijs waarbij theoretische kennis omgezet wordt in praktische opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. De omgeving speelt een rol bij de uitvoering van de opdrachten. Dit schooljaar werken al onze eerstejaars leerlingen met een laptop in de klas waardoor zij de ICT basisvaardigheden leren toepassen als startpunt om tijdens hun schoolloopbaan digitaal geletterd te worden. 
Het doel van hoofd, hart en handen onderwijs is leerlingen in toenemende mate hun eigen leerproces te laten sturen. We onderzoeken met leerlingen en met ouders wat daarvoor nodig is. We ontwikkelen situaties waar leren kan optreden door middel van het hoofd, hart of handen. Denk aan een doe opdracht tijdens wis­kunde. Alle klassen werken met een start-up: opstarten van de dag, activatie van het hoofd, hart en handen.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. Onze leerlingen bouwen in vier jaar een loopbaandossier op, dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Onze docenten ondersteunen de brede ontwikkeling van de leerlingen en stimuleren hen op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 
Docent als lerende professional
Wat geldt voor leerlingen, geldt ook voor onze collega’s. Zij krijgen de ruimte om te leren, te onderzoeken en te experimenteren en dus ook om fouten te maken. Alle medewerkers wordt actief scholing aangeboden, zowel door Trias VMBO als door de OVO Academie. Iedere docent is anders en heeft iets anders te bieden; dit wordt gezien, gewaardeerd en benut.
 
Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College), H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.

Solliciteer