Overzicht

Montessori Lyceum Flevoland uit Almere is met ingang van z.s.m. op zoek naar een Docent wiskunde, 2e graads.

Als docent levert u een actieve bijdrage aan de uitvoering, ontwikkeling, evaluatie en bijsturing van het onderwijs.<br>
<strong>&nbsp;</strong><br>
<strong>Wij vragen:</strong>
<ul>
<li>U heeft&nbsp;een 2e graads bevoegdheid (of behaalt deze binnen afzienbare tijd)</li><li>U heeft bij voorkeur ervaring in het Voortgezet Onderwijs</li><li>U bent kwaliteit- en resultaatgericht en heeft een innovatieve instelling</li><li>U beschikt over een goed klassenmanagement met oog voor de individuele leerling</li><li>U kunt differentiëren en maatwerk bieden, waarbij zelfverantwoordelijkheid van en keuzemogelijkheden voor leerlingen centraal staan</li><li>U beschikt over goede ICT-vaardigheden</li><li>U kunt goed samenwerken in teamverband</li><li>U beschikt over humor en relativeringsvermogen en dat alles vanuit een positief mensbeeld.</li></ul>

Sollicitatieinformatie

<strong>Interesse?</strong><br>
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u e-mailen naar&nbsp;<a href="mailto:secretariaat@mlfalmere.nl">secretariaat@mlf.asg.nl</a>&nbsp;of bellen naar 036 5492260.<br>
Voor informatie over de school zie <a href="http://www.mlfalmere.nl/">www.mlfalmere.nl</a>.<br>
<br>
<strong>Solliciteren</strong>:<br>
Als deze functie u aanspreekt en u past binnen het beschreven profiel, dan zien wij graag uw sollicitatiebrief en CV tegemoet.<br>
Klik op&nbsp;de sollicitatiebutton&nbsp;op deze pagina.<br>
<br>
Het overleggen van een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.<br>
Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Over Montessori Lyceum Flevoland

De school
Het Montessori Lyceum Flevoland is een school voor mavo, havo en vwo.
Het is een school waar het goede leerklimaat en het prettige sociale klimaat nauw met elkaar samenhangen. Dat komt enerzijds door de kleinschaligheid en anderzijds door de manier waarop er gewerkt wordt met elkaar in en buiten de lessen. Mentoren en docenten praten vanuit montessori uitgangspunt meer met dan tegen de leerlingen.
Onze school werkt vanuit een krachtig vertrouwen dat ieder mens zich via eigen weg wil ontwikkelen. De school wil de leerling dan ook voldoende mogelijkheden bieden om die ‘eigen’ weg te kunnen kiezen. We willen leerlingen opleiden tot mensen die zelfstandig kunnen functioneren, reageren en creëren.
Vanuit een vast vertrouwen in onze montessoriwaarden ontwikkelen wij onderwijs dat ruimte biedt om de leerling zo optimaal mogelijk zijn eigen weg te laten vinden.
Het Montessori Lyceum Flevoland voegt zich begin schooljaar 2024-2025 bij de Montessori Campus 0 – 18 jaar. De komende jaren staan in het teken om de vernieuwing te maken naar maatwerkonderwijs, waarin de talenten van ieder kind worden gezien en waar een kind niet gestoord wordt in zijn of haar eigen ontwikkeling. Voor meer informatie: https://montessorilyceumflevoland.nl/campusonderwijs/

Solliciteer