Overzicht

Ichthus College uit Veenendaal is met ingang van op zoek naar een docent wiskunde.

<strong>Functie-eisen:</strong><br>
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij<strong> :</strong>
<ul>
<li>in het bezit is van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor wiskunde of bezig is met het afronden van de eerstegraads lerarenopleiding;</li><li>bij voorkeur ervaring heeft met het geven van onderwijs in het eerstegraads gebied;</li><li>beschikt over voldoende competenties, waaronder goed klassenmanagement, samenwerken in teamverband, hanteren van verschillende didactische werkvormen;</li><li>in staat en bereid is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs op onze school in het algemeen en met name binnen de bovenbouw;</li><li>bereid is zich blijvend te ontwikkelen.</li></ul>
&nbsp;<br>
Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit
deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.<br>
&nbsp;

Sollicitatieinformatie

<strong>Meer informatie:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer W. Blankestijn, directeur havo, telefoonnummer: (0318) 54 32 10.<br>
<br>
<strong>Sollicitatie:</strong><br>
Wij nodigen je uit om te solliciteren door&nbsp;<a href="https://werkenbij.ichthuscollege.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=29">dit sollicitatieformulier</a>&nbsp;in te vullen. Dit kan tot&nbsp;<strong>vrijdag 23 oktober*.
</strong>&nbsp;Richt je sollicitatie aan de voorzitter van het college van bestuur, de heer ing. J.J. van Dam.<br>
<br>
*Deze vacature blijft van kracht tot er een benoeming heeft plaats gevonden.<br>
<br>
<em>Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.</em><br>
&nbsp;

Over Ichthus College

Het Ichthus College staat midden in de samenleving. Eigentijds en met open vizier. Als klankbord voor onze leerlingen om ze te helpen hun keuzes op waarde te schatten.
Binnen onze scholengemeenschap zijn we vooral gericht op de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen. Voor leerlingen moet op school ‘de nestwarmte’ merkbaar zijn. Maar er is meer.

Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Daar bedoelen we mee dat de school haar grondslag heeft in de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. De levensbeschouwelijke identiteit is merkbaar in de lessen, in de omgang met elkaar en in de gehele schoolcultuur. De medewerkers willen leven, onderwijzen en vormen vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de enige weg ten leven is. In verbondenheid aan Hem willen we als dragers van de identiteit ons werk doen.

Het Ichthus College positioneert zich als een professionele organisatie, waarbinnen goed onderwijs wordt gegeven en ook aandacht is voor meer- en minderbegaafde leerlingen.
Er werken professionals, mensen die verstand hebben van onderwijs, mensen die pedagogisch gevormd zijn. Docenten die met hart en ziel werken met hun kinderen, ze onderwijzen en opvoeden. De totale persoonlijke ontwikkeling van uw kind staat centraal. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om de hun van God ontvangen gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Het Ichthus College staat voor onderwijs dat gefundeerd is op de Bijbel. We zijn op zoek naar  medewerkers, die van harte achter het christelijk onderwijs staan. Medewerkers, die laten blijken, dat de christelijke identiteit er wel degelijk toe doet.
 

Solliciteer