Overzicht

Groene Hart Topmavo uit Alphen aan den Rijn is met ingang van nieuwe schooljaar op zoek naar een Docent wiskunde.

Sollicitatieinformatie

Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Van Genderen, unitleider havo , tel.&nbsp;<a href="tel:0172-449510">0172-449550</a>.&nbsp;Op de site&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.groenehartscholen.nl">www.groenehartscholen.nl</a>&nbsp;kunt
u algemene&nbsp; informatie vinden over CSG Groene Hart, alsmede&nbsp;specifieke informatie over de vestiging Topmavo.<br>
<br>
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u sturen aan mevrouw Pison, vestigingsdirecteur Groene Hart Topmavo, via een e-mail naar&nbsp;<a href="mailto:werkenbijvo@scopescholen.nl?subject=vacaturenummer%20403002">werkenbijvo@scopescholen.nl</a>. Graag bij het
onderwerp vermelden: vacaturenummer&nbsp;<strong>403003.</strong>

Over Groene Hart Topmavo

De Groene Hart Topmavo is een school waar leerlingen worden uitgedaagd om te leren en te werken aan vaardigheden. We staan voor 'meer dan leren'. Tijdens de vaardigheden komen samenwerken, plannen, presenteren, onderzoek doen en reflecteren aanbod. Dat gebeurt in alle leerjaren en zeker tijdens de Topuren. (Talenten ontwikkelen tot Prestaties)
We bieden vmbo-tl klas 1 tot en met 4 aan. En we hebben dakpanklassen vmbo-tl-havo, havo klas 2 en 3 op onze vestiging.

Sinds januari 2019 zijn we gehuisvest in een fonkelnieuw en gezellig schoolgbebouw met lichte, prettige lokalen, leerpleinen, prachtige kunst- en muzieklokalen en mooie praktijkruimtes voor vakken als mens & natuur en science.
De mentor van een klas ziet de leerlingen bijna dagelijks doordat de leerlingen de vakles en de Topuren bij hem of haar volgen en bouwt een goede band op met de leerlingen. De betrokkenheid van ons hele team is groot.

De Groene Hart Topmavo maakt onderdeel uit van de SCOPE scholengroep.

Solliciteer