Overzicht

St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden uit Leiden is met ingang van Augustus 2023 op zoek naar een Docent Wiskunde 1ste en/of 2e graad.

Wij zoeken een enthousiaste en betrokken collega:
<ul>
<li>Die in het bezit is, of bijna is, van een eerste en/of tweedegraads lesbevoegdheid</li><li>Die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied</li><li>Die prettig en effectief samenwerkt met collega’s</li><li>Die over inzicht beschikt om het talent van onze leerlingen te herkennen en te ontwikkelen en ook zijn eigen kwaliteiten verder wil ontwikkelen</li><li>Die met veel enthousiasme, pedagogische tact en humor onze manier van lesgeven weet over te brengen op onze leerlingen.</li></ul>
&nbsp;<br>
&nbsp;

Sollicitatieinformatie

<br>
Tot en met 23 maart 2023 kunt u reageren op deze vacature. Reacties die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Voor eventuele vragen kunt u mailen met mevrouw D. Schilperoort, conrector,
<a href="mailto:dsch@davinci-leiden.nl">dsch@davinci-leiden.nl</a>, tel: 071-5154121.<br>
<br>
M<strong>eer weten over de Scholengroep Leonardo da Vinci? Kijk op </strong><a href="https://www.davinci-leiden.nl/">https://www.davinci-leiden.nl</a><strong>.
</strong><br>
<br>
&nbsp;

Over St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden

Scholengroep Leonardo da Vinci

De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden bestaat momenteel uit vier scholen:

Het Leonardo College (mavo, havo, vwo, Topsport Talentschool) gevestigd aan de Telderskade en het Da Vinci College met de scholen Kagerstraat (mavo, havo, vwo, Technasium), Lammenschans (mavo, vmbo basis en kader) en het Da Vinci City College / ISK. Wij zijn er trots op dat we ons een opleidingsschool van Ros Rijnland mogen noemen.

In welke richting een leerling zich ook ontwikkelt, er is binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci altijd een opleiding die past. Voor denkers en doeners. Van sportief tot creatief. Elke school heeft haar eigen aanbod, sfeer en identiteit.

We werken allemaal vanuit dezelfde kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en inzet.
In onze scholen hechten we grote waarde aan:

  • kennisontwikkeling: een diploma in een toekomstgericht curriculum;
  • verbondenheid: individuele vorming binnen de groep en maatschappelijke vorming;
  • maatwerk: personalisatie en keuzevrijheid.

Ons onderwijs kenmerkt zich door betekenisvol leren, oog voor diversiteit en persoonlijke begeleiding op maat. Natuurlijk gelden er duidelijke regels, een voorwaarde voor een plezierig leer- en werkklimaat. Iedere leerling en medewerker moet zich veilig kunnen voelen.

We zoeken ambitieuze medewerkers die beschikken over een pro-actieve en flexibele instelling om vanuit de rol van docent of lid van het onderwijs ondersteunend personeel een bijdrage aan het ontwikkelen van ons onderwijs leveren.

Onze innovatieve scholen zijn gevestigd in onderwijsstad Leiden.

Solliciteer