Overzicht

VAVO Rijnmond College uit Rotterdam is met ingang van 1 augustus 2022 op zoek naar een Docent wiskunde in het volwassenenonderwijs (vavo).

•&nbsp;Je bent in het bezit van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het vak wiskunde;<br>
• Je hebt bij voorkeur ervaring in examenklassen havo en vwo.<br>
&nbsp;

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw Van der Helm, rector VAVO Rijnmond College,&nbsp;tel 06-15379934 of am.vanderhelm@vavorijnmondcollege.nl.&nbsp;Meer informatie over werken bij het VAVO Rijnmond College vind je op&nbsp;
<a href="http://www.rijnmondcollege.nl/">www.vavorijnmondcollege.nl</a>.<br>
<br>
Je kunt solliciteren via de button onderaan de vacature op&nbsp;<a href="https://www.zadkine.nl/over-zadkine/werken-bij-zadkine/vacatures">Vacatures | Zadkine</a>&nbsp;of via&nbsp;<a href="https://www.werkenbijalbeda.nl/vacaturebeschrijving/1103-docent-wiskunde-in-het-volwassenenonderwijs-vavo">Vacature
Docent wiskunde in het volwassenenonderwijs (vavo) – Docent wiskunde in het volwassenenonderwijs (vavo) – Werken bij (werkenbijalbeda.nl)</a><br>
<br>
Een referentiecheck kan gedurende de selectieprocedure plaatsvinden, evenals een onderzoek op social media. Voor benoeming is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.&nbsp;Het is mogelijk om voorafgaand aan het gesprek een dagje mee te lopen met een van onze
docenten wiskunde.

Over VAVO Rijnmond College

Het VAVO Rijnmond College telt circa 1400 leerlingen en biedt dag- en avondonderwijs voor de eindexamenjaren van mavo (vmbo-tl), havo en vwo. Kenmerkend voor het VAVO Rijnmond College is ons brede aanbod aan onderwijstrajecten waarin leerlingen zowel opleidingen in voltijd (volledig vakkenpakket) als in deeltijd (één of meerdere vakken) kunnen volgen.

Onze missie is het bieden van uitdagend examenonderwijs. Dit doen we door leerlingen met een eigen leerroute een realistische kans te geven om een nieuwe stap te zetten in hun onderwijscarrière en door te helpen om hun zelfvertrouwen te versterken. 

Kenmerken van onze school

  • Er heerst een open en prettige sfeer;
  • Onze leerlingen voelen zich gezien en gekend;
  • Er is een mooi introductietraject voor zowel starters als nieuwe collega’s.

Onze locatie
Sinds 2018 zijn we gehuisvest op Rotterdam-Zuid – aan de Maas en op loopafstand van de Erasmusbrug – in het prachtige gebouw van InHolland Rotterdam. Met metro- en tramhalte Wilhelminaplein hebben we bovendien een uitstekende OV-verbinding voor de deur.
 

Solliciteer