Overzicht

Minkema College uit Woerden is met ingang van 1-3-2022 op zoek naar een Docent Wiskunde 2e graads.

Kandidaten in het bezit van een 2e graads bevoegdheid voor het vak Wiskunde of kandidaten in een vergevorderd stadium van de studie voor een dergelijke bevoegdheid voor dit vak.

Sollicitatieinformatie

Inlichtingen over deze vacature bij mevrouw J.I. (Joyce) Emons, coordinator (via j.emons@minkema.nl) of dhr. R. (Ruben) Boerma, afd.leider bk/kader mavo (via r.boerma@minkema.nl) of telefoon: 0348-484150.<br>
<br>
Wij bieden naast een energieke en uitdagende werkomgeving een eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Ook beschikken wij over een fietsplan en een fiscaal gunstige regeling voor bedrijfsfitness.

Over Minkema College

Het Minkema College is een openbare school in Woerden met twee locaties. We bieden de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, mavo/havo, havo, atheneum en gymnasium. De locaties hebben elk een eigen karakter, werken zoveel mogelijk samen en maken gebruik van elkaars expertise. Op het Minkema College zitten ruim 2.500 leerlingen en werken zo'n 270 medewerkers. Onze school is een ontmoetingsplek voor leerlingen met verschillende achtergronden en overtuigingen. Op onze school leren wij van en met elkaar.
  
Als medewerkers van het Minkema College hebben wij oog voor de talenten, prestaties en het welbevinden van onze leerlingen. Alles wat wij doen is erop gericht om hen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun ontwikkeling. Om dat waar te kunnen maken, moeten wij zelf ook in ontwikkeling blijven. Daarom zijn wij een lerende organisatie met een professionele cultuur. Wij verantwoorden ons naar elkaar en naar onze omgeving.  

Het Minkema College heeft met het strategisch beleidsplan 'Bagage voor het leven' een koers voor de komende jaren bepaald. We hebben met elkaar de volgende kernwaarden omarmd:

Verbindend         
We zijn altijd op zoek naar de dialoog en hebben oog en oor voor het standpunt van de ander. We gebruiken feedback om het beste uit onszelf te halen.

Inspirerend
We zien de individuele ontwikkelmogelijkheden van alle leerlingen en medewerkers en creëren een omgeving waar zij zich kunnen blijven ontplooien.

Verantwoordelijk 
Iedereen is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en de school is van ons allemaal. We verwachten dat leerlingen en medewerkers zich, als lerend individu en als onderdeel van onze schoolgemeenschap, actief en betrokken opstellen.
 

Solliciteer