Overzicht

Willem de Zwijger uit Schoonhoven is met ingang van 1-1-2021 op zoek naar een Docent Wiskunde 1e graad.

Je bent een eerstegraads allround docent wiskunde en geeft les in de bovenbouwklassen havo/vwo. Je brengt de nodige ervaring mee in het lesgeven aan examenklassen havo wiskunde B. Je staat voor modern onderwijs en probeert dit, als ontwerper van de leeromgeving,
graag uit. Door jouw coachende en begeleidende manier van lesgeven weet je leerlingen te boeien en te inspireren voor het vak wiskunde. Ook vanuit jouw rol als mentor en begeleider van projectgroepjes draag je bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. Je
 onderschrijft de christelijke identiteit en draagt dit in woord en daad uit. Vanzelfsprekend voel jij je verantwoordelijk voor en ben je aanspreekbaar op de behaalde onderwijsresultaten. Verder ga jij bij de leerling voor:
<ul>
<li>Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie;</li><li>Betekenisvolle leerdoelen en opdrachten;</li><li>Het realiseren van eigenaarschap;</li><li>Het ontwikkelen van vaardigheden in aansluiting op basisonderwijs en vervolgonderwijs;</li><li>Differentiatie d.m.v. extra uitdaging dan wel extra ondersteuning.</li></ul>

Sollicitatieinformatie

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met de sectordirecteur havo/vwo, de heer J.B. de Jong via telefoonnummer 0182-390539 of 06-37167480.<br>
&nbsp;<br>
Wij ontvangen jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae graag uiterlijk 30 oktober 2020. Je kunt deze sturen naar:<br>
CSG Willem de Zwijger, t.a.v. de heer J.B. de Jong<br>
Postbus 119, 2870 AC Schoonhoven<br>
Mailen kan ook: secretariaat@csgwillemdezwijger.nl<br>
&nbsp;<br>
Gesprekken vinden waar mogelijk eerder plaats dan de sluitingstermijn van de vacature.<br>
&nbsp;<br>
De school is aangesloten bij Stichting Perspectief, een samenwerkingsverband van 8 protestants-christelijke scholen in de regio Zuid-Holland.<br>
&nbsp;<br>
<em>Wij werven onze nieuwe collega graag zelf. Acquisitie stellen wij niet op prijs.</em><br>
<em>Een VOG is onderdeel van de selectieprocedure.</em><br>
&nbsp;

Over Willem de Zwijger

CSG Willem de Zwijger is een streekschool voor vmbo-t, havo en vwo in Schoonhoven. Vanuit onze christelijke identiteit leren wij leerlingen om actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving. Daartoe zijn vijf kernwaarden geformuleerd: aandacht, eigenheid, groei, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We bereiken dit door een organisatievorm met een flexrooster. Dit betekent voor de leerling meer maatwerk, activerend leren, eigenaarschap en keuzevrijheid. Voor de docent betekent dit coachend en begeleidend lesgeven, een professionele houding en actief bijdragen aan de ontwikkeling van onze school.
Typerend zijn de tweejarige brugperiode en het keuzeaanbod voor de leerlingen. De afdelingen bieden extra vakken zoals LO2, BSM, Cambridge Engels en Wiskunde D. Buiten de lessen om worden leerlingen gestimuleerd hun eigen talenten te ontwikkelen.

Solliciteer