Overzicht

Coornhert Lyceum uit Haarlem is met ingang van 01-01-2021 op zoek naar een Docent wiskunde voorkeur 1e graads.

Sollicitatieinformatie

<strong>Sollicitaties met CV en motivatiebrief uitsluitend vóór 30 november 2020 via mail&nbsp;richten aan mevrouw M. Rozemeijer, via m.rozemeijer@coornhert.nl&nbsp;</strong>

Over Coornhert Lyceum

Het Coornhert Lyceum is een openbare scholengemeenschap die vanuit een humanistische mensvisie voor alle groepen van de samenleving goed georganiseerd en veelzijdig voortgezet onderwijs verzorgt op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium).
Het Coornhert Lyceum is een school die alle leerlingen optimale kansen geeft om het voor hen hoogst haalbare diploma te behalen.
Het onderwijs is gericht op doelmatig, actief en zelfstandig leren, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen tussen de leerlingen.
De school streeft daarom voortdurend naar een gedifferentieerd onderwijsaanbod, waarin eigenaarschap, persoonlijke groei en samenwerking centraal staan en waarin veel ruimte is voor creativiteit en kunstzinnige ontplooiing. De school is lid van de Vereniging van Cultuurprofielscholen.

Solliciteer