Overzicht

Lentiz | Geuzencollege uit Vlaardingen is met ingang van op zoek naar een Docent wiskunde.

<strong>Wie ben jij?</strong>
<ul>
<li>Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid wiskunde of je bent studerend.&nbsp; Ook zij-instromers worden van harte uitgenodigd om te reageren.</li><li>Je bent op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden.</li><li>Je kunt goed inspelen op de leefwereld van leerlingen in het vmbo.</li><li>Het is heel wenselijk dat je ervaring hebt met examenklassen.</li><li>Je bent ondernemend en hebt een leerling- en oudergerichte instelling.</li><li>Je bent proactief, klantgericht, enthousiast, collegiaal en flexibel ingesteld.</li></ul>

Sollicitatieinformatie

<strong>Reageer op deze functie </strong><br>
Stuur een e-mail met jouw CV en motivatie naar sollicitatie-geu@lentiz.nl.<br>
<br>
Heb je nog vragen? E-mail dan met Frank Stratmann, teamleider bovenbouw via <a href="mailto:fstratmann01@lentiz.nl">
fstratmann01@lentiz.nl</a>.<br>
<br>
Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Angelique Benne, sr. adviseur HRM, via 06-300 73 286.<br>
<br>
We ontvangen je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk.<br>
<br>
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.<br>
&nbsp;

Over Lentiz | Geuzencollege

Lentiz | onderwijsgroep bestaat uit totaal 14 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft: Vmbo en mbo in onder andere de groene sector worden verzorgd in het Westland en Schiedam; Vmbo (Zorg & Welzijn, Techniek en Economie), havo en vwo worden verzorgd in de regio Nieuwe-Waterweg Noord, Midden-Delfland, Barendrecht, Middelharnis en Bleiswijk;

Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep streeft er niet alleen naar dat iedere leerling aansluitend bij zijn mogelijkheden een diploma haalt, maar ook een goede kans van slagen heeft in het vervolgonderwijs.

De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs op interconfessionele grondslag met algemene toegankelijkheid en onderwijs op algemeen bijzondere grondslag waarbij ruimte wordt geboden voor het karakter van het openbaar onderwijs.

Lentiz | Geuzencollege is een dynamische school met een interconfessionele grondslag, die de leerlingen uitdaagt om binnen hun mogelijkheden maximale resultaten te bereiken. Alle leerlingen met een vmbo-advies kunnen hier instromen. De leerwegen die worden aangeboden zijn: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Ook is er een specifiek gebouw, met bijbehorende expertise, voor leerlingen met een LWOO 1- en LWOO 2-indicatie

Lentiz | Geuzencollege heeft in totaal drie locaties: Ons hoofdgebouw is gevestigd in de westwijk van Vlaardingen en huisvest de bovenbouw (klas 3 en 4) van onze school. Vlak daarnaast staat in de westwijk de onderbouw locatie voor klas 1 en klas 2. In de wijk Holy hebben we ook een onderbouw locatie voor klas 1 en klas 2. De boven- en onderbouw van locatie Westwijk vormen samen met locatie Holy aan de Willem de Zwijgerlaan een organisatorische en onderwijskundige eenheid.

Op locatie Holy is instroom mogelijk van leerlingen met een basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht leerweg-advies en leerlingen met een LWOO 1-indicatie. In deze sfeervolle nevenlocatie worden alleen de eerste twee leerjaren aangeboden. De opleiding kan daarna worden vervolgd en afgerond op de locatie Westwijk.

Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep streeft er niet alleen naar dat iedere leerling aansluitend bij zijn mogelijkheden een diploma haalt, maar ook een goede kans van slagen heeft in het vervolgonderwijs.

Solliciteer