Overzicht

Karel de Grote College uit Nijmegen is met ingang van 01-08-2023 op zoek naar een Docent(en) wiskunde.

Van de nieuwe collega’s verwachten we enthousiasme en betrokkenheid om samen met de sectie en team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Goede organisatorische vaardigheden en het vermogen om samen te werken zijn gewenst. Bekendheid en
ervaring met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste. We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om vertrouwd te raken met de achtergronden
van vrijeschoolonderwijs.<br>
&nbsp;

Sollicitatieinformatie

Sollicitaties voorzien van motivatie én cv graag voor 7 april 2023 richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via
<a href="mailto:j.vandieten@kgcnijmegen.nl">j.vandieten@kgcnijmegen.nl</a>.<br>
De gesprekken staan gepland op 14 april in de middag. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.<br>
&nbsp;

Over Karel de Grote College

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen zijn wij een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten bewijzen onze goede examenresultaten. Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten: vmbo-t (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum).
Vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschoolbeginselen als pedagogische basis en de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.
We werken met twee heterogene brugjaren, vanuit de gedachte: je kunt nog alles worden en individuele ontplooiing heeft tijd nodig. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur in een kleinschalige, sfeervolle en veilige leeromgeving. We zijn een gezonde school: gezondheid is een basisvoorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van jonge mensen.

De school werkt sinds schooljaar 2017 – 2018 met verlengde lestijden. Na het periodeonderwijs (90 minuten) volgen voornamelijk lessen van 70 minuten. Dat zorgt voor minder lessen per schooldag (maximaal 5) en een maximale eindtijd van 15.35 uur.
– Ons onderwijs is op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is.
– Onze lessentabel verdeelt evenwichtig de cognitieve, de sociaal-emotionele en de kunstzinnige elementen.
– We werken in leergroepen die de eerste 2 schooljaren heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren.
– We zijn een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent.
– We hebben veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging.
– We bieden aansprekend en eigentijds vrijeschoolonderwijs, met een aantal unieke accenten.
– We differentiëren pas vanaf leerjaar 3 in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum)

Solliciteer